Vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 27 augustus 2007.
Ondernemingsnummer: 0892.929.639
Bestuur:
Voorzitter: Roger Lams
Penningmeester: Albert Winderix
Secretaris: Hendrik Drieskens

Leden: Het ledenaantal bedraagt 42 op datum van 01 maart 2011
Doel van de vereniging:
  1. De historiek van het vliegveld Kleine-Brogel en er gestationeerde vliegende eenheden opzoeken en bewaren, met vooral aandacht voor de " Story of the 10th Wing".
  2. Het oprichten en uitbouwen van een museum, teneinde de beschikbare materie levendig te bewaren voor de huidige en toekomstige generaties.
  3. Medewerking verlenen aan eerbetoon alsook sociale en liefdadigheidsacties van de 10de Wing.
Adres:
KB Air Museum, Vliegveld Kleine-Brogel, 3990 Peer.
Tel: 011/512253
E-mail: kbairmuseum@gmail.com
Website: http://kbam.be
Bankrekening: 652-8025979-87
Openingsuren:
Elke dinsdag en donderdag van 13:30 tot 16:30 Hr (Uitgz. Feestdagen)

Non-profit association established on August 27th 2007.
Company number: 0892.929.639
Board of directors:
Chairman: Roger Lams
Treasurer: Albert Winderix
Secretary: Hendrik Drieskens

Members:The number of members is 42 on March 1, 2011
Association objectives:
  1. Research and preserve the history of Kleine-Brogel airfield and the residing flying units, with special attention for the "Story of the 10th Wing".
  2. Establish and expand a museum in order to preserve the available material in a vivid way for the present and future generations.
  3. Co-operate with the 10th Wing in such matters as mark of honour as well as social and charity actions.
Address:
KB Air Museum, Kleine-Brogel airfield, 3990 Peer, Belgium.
Tel: 011/512253
E-mail: kbairmuseum@gmail.com
Website: http://kbam.be
Bank Account: 652-8025979-87
Visiting hours:
Every Tuesday and Thursday from 13:30 to 16:30 Hr (Excl. Holydays)