Beknopt chronologisch overzicht geschiedenis basis Kleine Brogel - 10de Wing.Tweede Wereldoorlog
Oprichting 10de Wing.
De periode Thunderjet
De periode Thunderstreak
De periode F-104G Starfighter
De periode F-16 Fighting Falcon


5. De periode F-104G Starfighter.

Na de aanschaf van de F-104 Starfighter wordt een aantal ervaren piloten met meer dan 2000 vlieguren uitgekozen voor de opleiding voor dit nieuwe toestel.
Vanaf 1962 volgen zij samen met Italiaanse en Nederlandse collega’s de opleiding bij de Duitse Luftwaffe. Eerst in Norvenich en vanaf 1964 in Jever.
Twee Belgisch piloten doen daar dienst als instructeur.

Nadat de eerste Starfighters geleverd worden aan Beauvechain zijn 349 en 350 Squadron de eerste die de conversie doorlopen, deels in Beauvechain, deels in Jever

 

6 april 1964:
De eerste F-104G wordt aan de 10de JB Wing geleverd.

De FX 41 wordt vanuit Gosselies naar Kleine-Brogel gevlogen door Kapitein Vlieger Rongé. Nadat het vliegtuig officieel door de aalmoezenier gedoopt is, vliegt het naar het detachement van de 10de JB Wing in de 1ste Wing te Beauvechain. In de schoot van dit detachement en deels in Jever gebeurt de initiële conversie van de eerste piloten van de 10de JB Wing op F-104G.

21 juli 1964:

Het detachement te Beauvechain, dat instaat voor de conversie van de eerste piloten van het 31ste Smd, keert terug naar Kleine-Brogel.

1 januari 1965:

Het 23ste Smd start de conversie op F-104G en wordt op ‘Training Status’ geplaatst.

4 januari 1965:

De Flight Maintenance van het 23ste Smd gaat over naar het Smaldeel Maintenance, zodat het onderhoud van alle vliegtuigen van de 10de JB Wing volledig gecentraliseerd wordt.

22-23 juni 1965:

De eerste TACEVAL (Tactical Evaluation) door de NAVO sinds het in dienst nemen van de F-104G, door de 10de JB Wing, vindt plaats. Hierbij worden de bekwaamheden van de twee smaldelen getest bij het uitvoeren van de operationele opdrachten. De 10de JB Wing haalt de hoogste score: “Rate One”.

9 augustus 1965:

Een gemengd detachement met personeel van het 23ste en 31ste, ontplooit voor de eerste maal voor een schietperiode met de Starfighter naar Solenzara (Corsica).

27 augustus 1965:

Kolonel Vlieger Wouters volgt Kolonel Vlieger Desmet op als korpscommandant van de 10de JB Wing.
1965:

De speciale sekties 'Intelligence and Mission Planning' en 'Radar Prediction' worden opgericht onder leiding van Maj Vl L. Reeckmans.
11 januari 1966:

Twee DC-3's 'NASSAR' opereren in dienst van de 10de JB Wing. Deze toestellen zijn omgebouwde DC-3 transporttoestellen, uitgerust met een neuskegel en het NASSAR radarsysteem van de F-104G Starfighter. Deze merkwaardige DC-3's dienen voor de radaropleiding van de F-104 piloten.
10 juni 1966:

De 10de JB Wing neemt voor het eerst met de F-104G deel aan de Tactical Weapon Meet. De bevelhebber van de vlieggroep, Luitenant-Kolonel Vlieger Vansieleghem, fungeert als “Team Captain 2 ATAF” (Allied Tactical Air Force). 2 ATAF behaalt tijdens deze competitie voor de eerste maal de “Broadhurst Trophy”.
6 juni-21 oktober 1966:

Een detachement van de 10de JB WIng opereert vanuit Beauvechain wegens werken aan de hoofdstartbaan te Kleine-Brogel. 
30 september 1966:

De firma Lockheed, de constructeur van de Starfighter, kent de 'Flight Safety Award 1965' toe aan de 10de Jagerbommenwerper Wing, meer bepaald aan het 23ste Smd. 
13-14 december 1966:

De wing ondergaat na diverse oefeningen in de loop van het jaar weer haar TACEVAL. Weer bekomt de 10de JB Wing een ‘Rate One’, de hoogst mogelijke score.
6 februari 1967:

Een vijfde smaldeel wordt opgericht in de schoot van de Groep Maintenance, nadat einde december 1966 door de 10de JB Wing reeds de eerste stappen in die richting zijn gezet. Het Smaldeel Lijn en Bewapening, werkt onafhankelijk op functioneel gebied en wordt geadministreerd door het Smaldeel Uitrusting. Pas op 1 juli 1971 wordt het Smaldeel Lijn en Bewapening officiëel erkend door de Staf van de Luchtmacht.
07 juli 1967:

De eerste gecamoufleerde Starfighter, de FX 03, verschijnt. Tot dan hebben de Belgische F-104G’s een metaalkleur. Alleen de bovenkant van de vleugels is wit geverfd. Na de grondige onderhoudsbeurt IRAN (Inspection and Repair As Necessary), die ongeveer zes maanden duurt en om de achthonderd vlieguren plaats vindt, worden de Starfighters in camouflagekleuren (twee groene tinten en bruin aan de bovenkant en grijs aan de onderkant) geverfd. De kokardes en de codenummers op de romp zijn verkleind. Het is ook na een IRAN dat F-104G’s worden uitgewisseld tussen de 1ste Wing van Beauvechain en de 10de JB Wing, teneinde de gecumuleerde belastingen van de structuur evenredig over de gehele vloot F-104’s te spreiden. De toestellen, die in de 10de JB Wing op lage hoogten opereren, zijn meer onderhevig aan vroege metaalvermoeidheid.

De “Flight Safety Award 1967” wordt weer uitgereikt aan de 10de JB Wing na ongeveer 10.000 vlieguren en 6.300 missies.

18december 1967:

De eerste tweezitter FC 06 wordt geleverd.

6-22 juni 1968:
Luitenant Vlieger Depypere wint de trofee voor het schieten met boordkanon tijdens de zevende 'Tactical Weapons Meet' te Jever (BRD).
18 november 1968:
Luitenant Kolonel Vlieger Cloeckaert neemt het bevel over van de 10de JB Wing.

December 1968:

DeTF Flight” met als eerste bevelhebber Commandant Vlieger Deroo en als instructeurs Boone, Tamborijn en Vanderkrieken, wordt opgericht. Deze flight zal vanaf dan voor de 10de JB Wing de conversies op F-104G verzorgen en is onder andere ook verantwoordelijk voor het beheer van de vluchtsimulator.

1 januari 1969:

De 10de JB Wing wordt een dubbele rol toegewezen: strike (nucleair) en attack (conventioneel).
4 mei 1969:

De stad Maaseik aanvaardt officiëel het peterschap over de Verdedigingsgroep (Gr VB).
15-19 juni 1970:
Tijdens de jaarlijkse TACEVAL door de NAVO wordt weer een “Rate One” behaald.

1 juli 1971:

De administratie van de Maintenance wordt gecentraliseerd in de Groep Maintenance. Een ‘Dienstensmaldeel Maintenance’ wordt opgericht, het Smaldeel Lijn en Bewapening wordt officiëel erkend en het Smaldeel Luchtdiensten wordt ontbonden.
In 1971:

Wordt ook afgezien van de doctrine uit de jaren zestig, waarbij bepaalde afdelingen van de wing geografisch worden verspreid om de overlevingskans bij een aanval te verhogen. Installaties en diensten worden geleidelijk vanuit Helchteren terug overgebracht naar Kleine-Brogel. Deze verhuis zal nog wel enkele jaren in beslag nemen.
27 juni 1972:
Op 1 dag worden 89 vluchten uitgevoerd tijdens de oefening “Sand Martin/Sky Blue”, wat een record voor de wing betekent.

6 december 1972:

Kolonel Vlieger Vansieleghem volgt Kolonel Vlieger Cloeckaert op als korpscommandant.
31 december 1972:

Het jaar wordt afgesloten met de overwinning van Adjudant-Chef Vlieger Neyens van het 23ste Smd in de Intersmaldelencompetitie ‘Crossbow’. Deze competitie bekroont eveneens het smaldeel van de 10de JB Wing dat de beste schietprestaties neerzet in het afgelopen jaar. De reeds bestaande competitiegeest tussen het Tijgersmaldeel (31ste Smd) en het Duivelsmaldeel (23ste Smd) wordt daardoor nog meer aangewakkerd.
24 oktober 1973:

Koning Boudewijn bezoekt de 10de JB Wing. 1973 is ook het jaar dat de lessen uit de 'Zesdaagse Oorlog' in het Midden Oosten, worden toegepast in Kleine-Brogel. Een belangrijke regel is o.a. de verspreiding van de vliegtuigen en de bescherming ervan door ze onder te brengen in betonnen schuilplaatsen, de zogenaamde HAS (Hardened Aircraft Shelters) of ook nog “hangarettes” genoemd. In 1973 begint de bouw ervan.
24 mei-7 juni 1974:

Op de Tactical Weapons Meet te Baden-Sollingen (BRD) behalen de piloten van het 31ste en het 23ste Smd de eerste plaats in de 'dual role discipline' en veroveren zo de “Broadhurst Trophy 2 ATAF”.
13-23 juni 1975:

Door herstellingswerken aan de startbaan in Kleine-Brogel opereren de vliegtuigen van de wing vanuit Beauvechain en Bierset. In 1975 wordt het HAS-programma (hangarettes) verder afgewerkt en wordt aan de bouw begonnen van een nieuw messcomplex en van logement voor onderofficieren en vrijwilligers.

18 november 1975:

Kolonel Vlieger Moriau volgt Kolonel Vlieger Van Sieleghem op als korpscommandant van de 10de JB Wing

3-14 mei 1976:
De 3rde Tactische Wing van Bierset ontplooit te Kleine-Brogel.
11 september 1976:
De 10de Wing ontplooit te Bierset wegens werken aan de hoofdstartbaan.
2-16 juni 1978:
De 10de JB Wing neemt deel aan de Tactical Air Meet (TAM) te Wildenrath (BRD). De voormalige Tactical Weapon Meet is in 1978 samengesmolten met de Royal Flush- competitie voor verkenningssmaldelen, om zo de Tactical Air Meet te worden.

19-26 juni 1978:
De NATO Tiger Meet vindt dat jaar plaats te Kleine-Brogel. Volgende buitenlandse delegaties zijn aanwezig: Escadrille 1/12 van Cambrai (Frankrijk), 21 Gruppo van Cameri (Italië), 53th TFS van Bitburg (USAF in Duitsland), 439th  Sqn van Baden-Sollingen (RCAF in Duitsland), 79th TFS van Upper Heyford (USAF in GB), 230th Sqn (RAF) van Odiham (GB), 393th Bombardment Squadron van Pease (US), 62th Sqn 'Jaguares' uit Montijo (Portugal), 336th Sqn uit Rygge (Noorwegen), VP8 van de US Navy uitgerust met Orion P-3. Op 23 juni vindt er ter gelegenheid van deze Tigermeet een vliegshow plaats te Kleine-Brogel. Hiervoor wordt de FX 52 helemaal in tijgerkleuren gespoten.

31 mei 1979:
Kolonel Vlieger Willems volgt Kolonel Vlieger SBH Moriau op als Korpsccommandant.
22-24 juni 1979:

Vier NAVO-smaldelen verblijven in Kleine-Brogel in het kader van een “23-weekend”: de “23ste Smaldelen” uit respectievelijk de Verenigde Staten, Groot-Brittanië, Duitsland en Italië zijn te gast bij het Belgische 23ste Smd.
9-23 juli 1979:

De 1ste Wing van Beauvechain opereert vanuit Kleine-Brogel wegens werken aan hun startbaan.

02-10 oktober 1979:

Wegens werken aan de startbaan van Kleine-Brogel ontplooit de 10de JB Wing op haar beurt naar Beauvechain.

14-25 januari 1980:

Te Solenzara (Corsica) wordt een “Dissimilar Air Combat Training (DACT)” gehouden. Tijdens deze training worden luchtgevechten geoefend tegen andere vliegtuigtypes. Vier piloten van het 31ste Smd nemen het met de Starfighter op tegen Belgische Mirage V’s.
13 maart 1980:

Het nieuwe GCA (Ground Controlled Approach) complex wordt in gebruik genomen, doch de nieuwe GCA wordt pas in 1983 operationeel om op 30 november 84 ingehuldigd te worden.

1 aprill 1980:

Drie Fouga Magisters, toegewezen aan de 10de JB Wing, komen aan in Kleine-Brogel. De Fouga is ondertussen als opleidingstoestel vervangen door de Alpha-Jet en wordt nog alleen gebruikt om piloten in staffuncties toe te laten hun vliegtechnieken op peil te houden.
31 juli 1980:

Luitenant Vlieger Drieskens redt tijdens een nachtvlucht een verloren gevlogen sportvliegtuig door het op te sporen en het veilig te begeleiden naar Bierset.
3-21 augustus 1981:
De 10de JB Wing ontplooit naar Beauvechain wegens werken aan de startbaan.

30 november 1981:
De eerste F-16 komt aan in de 10de JB Wing: de FA-39 wordt naar Kleine-Brogel gevlogen door Majoor Vlieger Deheyn. Majoor Deheyn blijft in de 10de JB Wing om er de OCU (Operational Conversion Unit), die van Beauvechain overkomt, op punt te zetten. Het conversieprogramma op F-16 in de 10de JB Wing is totaal verschillend wegens de strike- en aanvalsopdrachten van de wing tegenover de luchtverdedigingstaken van de 1ste Wing.

2 december 1981:
De eerste F-16 wordt officieel overhandigd aan Kolonel Vlieger Willems door Luitenant-Generaal Vlieger Wils, commandant van de Tactische Luchtmacht.

7 december 1981:
De conversie op F-16 begint voor de eerste piloten van het 23ste Smd. Op 31 december vervalt om 24.00 uur de operationele kwalificatie van het smaldeel en wordt de conversieperiode op F-16 gestart. Nog alleen het 31ste Smd verzorgt nog de “QRA Strike” met F-104G. De Staf van de 10de JB Wing verhuist van Helchteren weer naar Kleine-Brogel.