Het hoofddoel van het Documentatiecentrum is het bewaren, vervolledigen en inventariseren van alle documenten: nota's, "authorisation books", verslagen, en foto's (individuele, officiŽle of komende uit de "squadron albums") die betrekking hebben op de geschiedenis van de 10de Wing.

In een eerste fase is een gehele verzameling komende uit het "Tiger Museum" van Jos Palmers, geanalyseerd en opgeslagen.

In een volgende fase zal de hele collectie documenten opnieuw doorgenomen worden, en waar mogelijk worden aangevuld met gegevens uit privť archieven. Het is immers ook de bedoeling om documenten en foto's die in de toekomst worden afgestaan worden door anciens van de 10de Wing zorgvuldig te bewaren in het Documentatiecentrum.

Tenslotte is het de betrachting om de meest waardevolle en historisch belangrijke documenten te digitaliseren. Een groot gedeelte van de fotocollectie wordt nu al bewaard in digitale vorm.

De documenten van het Documentatiecentrum worden ter inzage gesteld van onderzoekers inzake luchtvaartgeschiedenis. Gelieve hiervoor wel eerst een afspraak te maken via ons Contactformulier, of op het nummer 0032 11 512253.