2004: Verzamelaar van allerhande voorwerpen die met luchtvaart te maken hebben en specifiek met het 31ste Tijger- smaldeel van de 10de Wing te Kleine-Brogel, Jos "Snor" Palmers, bezet sinds jaar en dag een oude schuur langs de Maarlose Dijk. Zijn gevarieerde collectie lijdt echter onder vochtigheid en de grote temperatuurschommelingen.

De toenmalige Bevelhebber 10de Wing,  Kolonel Vlieger SBH Van Caelenberge komt  Jos ter hulp en biedt hem de Loods 140 aan waar hij zijn collectie kan onderbrengen. De verhuis verloopt echter moeizaam, omdat de inrichting van het nieuw onderkomen veel tijd vergt en omdat mankracht ontbreekt voor een vlotte installatie. 

2006:  Cdt Vlieger “Celle” Celis  richt een oproep tot de oudgedienden van de 10de Wing om mee te werken aan de oprichting van een museum. De reactie is aarzelend, het enthousiasme gering.

2007: Op 27 april wordt voor de eerste keer verzameling geblazen en worden de kandidaat vrijwilligers geconfronteerd met de toestand van de collectie Palmers en van de Loods 140. Het wordt vanaf het begin duidelijk dat deze loods niet geschikt is om een historisch museum in onder te brengen wegens gebrek aan verwarming en isolatie. Dit maakt expositie van fotomateriaal met begeleidende teksten onmogelijk. Na een ultieme tussenkomst van Comd 10W Kolonel  Vlieger SBH Wouters wordt de westelijks vleugel van Blok 9 toegewezen als toekomstige bakermat voor het museum 10de Wing. Ten einde de vrijwilligers de nodige waarborgen te bieden wat betreft ongevallen en schade aan derden wordt beslist een vzw op te richten, met name de vzw Kleine-Brogel Air Museum (KBAM). Er wordt een startbudget voorzien en ook een paar sympathieke vrienden van het 31ste Smaldeel doen een duit in het zakje. De vzw schrijft zich in voor een wedstrijd "Renovatie van rijdend, rollend en vliegend erfgoed" uitgaande van de Vlaamse Gemeenschap en ons project wordt aanvaard, met een flinke subsidie als gevolg. Hiervoor ook langs deze weg nogmaals onze hartelijke dank. De werkzaamheden beginnen in september waarbij Blok 9 flink onder handen wordt genomen. Deuren worden verwijderd, extra deurgaten gemaakt om een vlotte doorstroming door de lokalen mogelijk te maken en alles wordt onder een frisse verflaag gestopt. De verlichting wordt aangepast met spots waar nodig en er wordt een praktisch ophangsysteem aangebracht voor het bevestigen van de foto panelen.

2008: De vliegtuigen aan Hof Bergendal worden één voor één afgeschuurd en geplamuurd waar nodig. Ze krijgen een nieuwe grondlaag, een schitterende laklaag en nieuwe kokardes en opschriften.

Burgemeester Kelchtermans van de peterstad Peer staat zijn Willy's Jeep af aan de vzw.

De aanmaak van fotopanelen wordt gestart.

Het Nationaal Geografisch Instituut schenkt ons een kaart op 1/25.000ste uit 1943 en twee haarscherpe luchtfoto's van het vliegveld uit 1951 en 1970.

Er wordt een Fouga-Magister toegewezen door het Koninklijk Legermuseum. Een extra parkeervloer wordt aangelegd vóór Hof Bergendal.

Er rijzen financiële problemen. Het voorschieten van de tweede helft van de subsidies Vlaamse Gemeenschap, dat slechts na afwerking van het hele project wordt uitbetaald, kan door de 10de Wing niet gehonoreerd worden. Peterstad Peer helpt ons uit de nood en geeft ons een renteloze lening.

2009: De uitbetaling van de lening loopt vertraging op en wordt uiteindelijk pas in maart 2009 uitgekeerd. Er zijn bijgevolg een 4-tal maanden voorbijgegaan waarbij de werkzaamheden aan een merkelijk trager tempo zijn verlopen. Al het mogelijke wordt gedaan om de vooropgestelde datum van einde project (31 oktober 2009) te respecteren.
De Jeep steekt in een nieuw kleedje. Op de pilotenbus 23 Smd wordt een gerecycleerde startermotor geplaatst. Dit alles met de enthousiaste medewerking van vrijwilligers uit de 10de Wing.
De mensen van het Documentatiecentrum (DocCen) hebben de duizenden foto's en documenten gesorteerd, de weerhouden beelden laten ontwikkelen en voor de gepaste teksten gezorgd.

Het team "Panelen" werkt zich uit de naad om foto's en teksten te lamineren, op karton te kleven en onder een goedogende ergonomische vorm op de panelen aan te brengen.

Een Jaguar sedan met Tijgerbeschildering krijgt een plaats op de museumparking en wordt rijklaar gemaakt.

De bouw van een eigen website neemt een aanvang.
De "landing" van de Fouga Magister wordt uitgesteld wegens asbestproblemen in depot Vissenaken. Minister De Crem komt tussen en belooft een spoedige oplossing.
Lockheed Martin Aeronautics steunt ons project. Good Show !
Het Amerikaanse 701 Munition Support Squadron stapt in het project en bezorgt ons foto's en teksten over haar geschiedenis sinds het begin van de samenwerking met de 10de Wing. Een delegatie Onderofficieren schenkt een Amerikaanse vlag met stok en staander aan KBAM.
Op 17 augustus krijgen we het bezoek van erfgoed consulente Mevr. K. Moermans die moet nagaan of de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap wordt besteed zoals afgesproken in de overeenkomst. Niet alleen was het oordeel zeer positief, ook werden ons nog ettelijke raadgevingen meegegeven voor een vlotte rush naar de datum einde project. Datum waarvoor, mede op aangeven van de consulente, uitstel werd aangevraagd tot eind januari 2010.

In september komen drie gerenommeerde modelbouwers ons team versterken en schenken ons een tiental vliegtuigmodellen die veilig in de vitrinekasten worden opgeborgen. 


05 oktober: De firma Paesen schenkt ons een vracht grind voor de afwerking van de parkeerplaats Fouga-Magister vóór Hof Bergendal.


08 oktober: Het Forum voor Erfgoed Verenigingen verleent uitstel einddatum project KB Air Museum tot 31 januari 2010.
701 MUNSS steunt ons bij het opsporen van een originele radiator voor de Jeep. Het lang gezochte onderdeel wordt aangekocht op 09 oktober.

 

2010: Op 20 januari 2010 wordt het Kleine Brogel Air Museum officiëel geopend door Korpsoverste Kolonel Vlieger SBH Vansina in aanwezigheid van ondermeer  burgemeester Kelchtermans en Generaal- majoor Vlieger Van de Voorde.